Witamy w NOA FUND!

NOA FUND to Fundusz Kapitałowy wspierający innowacyjne rozwiązania z sektora zaawansowanych technologii, biotechnologii, chemii, ochrony środowiska, ekologii, recyklingu odpadów oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zadaniem NOA FUND jest inicjowanie nowatorskich przedsięwzięć lub rozwiązań z zakresu czystych technologii poprzez finansowe i doradcze wsparcie ich Pomysłodawców. Oferta NOA FUND obejmuje kapitał do wysokości 1 mln zł na jedno przedsięwzięcie oraz know-how, doradztwo merytoryczne, biznesowe i techniczne.

 

Kryteria inwestycyjne

W obszarze zainteresowań funduszu znajdują się projekty z zakresu ochrony środowiska, ekologii, recyklingu, biotechnologii, chemii oraz odnawialnych źródeł energii.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców działających w branży czystych technologii lub w jej otoczeniu oraz inżynierów, technologów oraz ekspertów z branży .

Inwestycja kapitałowa

Zgłoś dzisiaj swój pomysł – do realizacji Twoich planów biznesowych wiedzie prosta droga:

Etap I – Zgłoszenie i analiza projektu
Etap II – Inkubacja projektu
Etap III – Dokapitalizowanie projektu
Etap IV – Realizacja przedsięwzięcia

Współpraca i wsparcie

Pomysłodawcy, których projekty zostaną ocenione na etapie preinkubacji jako najlepsze, tzn. będą zapowiadały największe szanse na komercyjny sukces, zaproszeni zostaną do zawarcia z NOA FUND umowy inwestycyjnej.

Na jej mocy powstanie spółka celowa z udziałem NOA FUND. Otrzyma ona z zasobów funduszu kapitał w wysokości do 1 mln zł, wg ustalonych wcześniej warunków.

Warunki wejścia

Oprócz kapitału wnosimy do spółki coś jeszcze cenniejszego – know-how, bogate doświadczenie i bezcenne kontakty biznesowe, które zaprocentują sukcesem rynkowym nowo powstałej firmy.

Nasz zespół

Tomasz Grabowski

Prezes Zarządu

Nasze inwestycje

Skontaktuj się z nami

NOA FUND

ul. Kubusia Puchatka 5/12,
  83-110 Tczew

+48 883 100 020

[email protected]

innowacyjna ekoinkubator_logo ue
KAPITAŁ ZOSTAŁ POZYSKANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (DZIAŁANIE 3.1 PO IG INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ) WDRAŻANEGO PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI