Witamy w NOA FUND!

NOA FUND to Fundusz Kapitałowy wspierający innowacyjne rozwiązania z sektora zaawansowanych technologii, biotechnologii, chemii, ochrony środowiska, ekologii, recyklingu odpadów oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), prowadzony przez Grupę EDORADCA, specjalizującą się w doradztwie inwestycyjnym oraz pozyskiwaniu finansowania dla przedsięwzięć biznesowych.

Zadaniem NOA FUND jest inicjowanie nowatorskich przedsięwzięć lub rozwiązań z zakresu czystych technologii poprzez finansowe i doradcze wsparcie ich Pomysłodawców. Oferta NOA FUND obejmuje kapitał do wysokości 1 mln zł na jedno przedsięwzięcie oraz know-how, doradztwo merytoryczne, biznesowe i techniczne.

 

Kryteria inwestycyjne

W obszarze zainteresowań funduszu znajdują się projekty z zakresu ochrony środowiska, ekologii, recyklingu, biotechnologii, chemii oraz odnawialnych źródeł energii.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców działających w branży czystych technologii lub w jej otoczeniu oraz inżynierów, technologów oraz ekspertów z branży .

Inwestycja kapitałowa

Zgłoś dzisiaj swój pomysł – do realizacji Twoich planów biznesowych wiedzie prosta droga:

Etap I – Zgłoszenie i analiza projektu
Etap II – Inkubacja projektu
Etap III – Dokapitalizowanie projektu
Etap IV – Realizacja przedsięwzięcia

Współpraca i wsparcie

Pomysłodawcy, których projekty zostaną ocenione na etapie preinkubacji jako najlepsze, tzn. będą zapowiadały największe szanse na komercyjny sukces, zaproszeni zostaną do zawarcia z NOA FUND umowy inwestycyjnej.

Na jej mocy powstanie spółka celowa z udziałem NOA FUND. Otrzyma ona z zasobów funduszu kapitał w wysokości do 1 mln zł, wg ustalonych wcześniej warunków.

Warunki wejścia

Oprócz kapitału wnosimy do spółki coś jeszcze cenniejszego – know-how, bogate doświadczenie i bezcenne kontakty biznesowe, które zaprocentują sukcesem rynkowym nowo powstałej firmy.

Nasz zespół

Tomasz Grabowski

Prezes Zarządu

Tomasz Chwiałkowski

Dyrektor Zarządzający

Agnieszka Stochmal

Dyrektor Inwestycyjny

Maja Korzeniowska

Analityk Biznesowy

Nasze inwestycje

Skontaktuj się z nami

innowacyjna ekoinkubator_logo ue
KAPITAŁ ZOSTAŁ POZYSKANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (DZIAŁANIE 3.1 PO IG INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ) WDRAŻANEGO PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI