Zapytanie dotyczące planowanej realizacji projektu doradczo-szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.2 „Wzmacniamy konkurencyjność MMŚP poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze dotyczące funkcjonowania na polskim rynku zamówień publicznych” obejmującego działania szkoleniowo-doradcze z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Szczegóły