Kapitał

Pomysłodawcy, których projekty zostaną ocenione na etapie preinkubacji jako najlepsze, tzn. będą zapowiadały największe szanse na komercyjny sukces, zaproszeni zostaną do zawarcia z NOA FUND umowy inwestycyjnej. Na jej mocy powstanie spółka celowa z udziałem NOA FUND. Otrzyma ona z zasobów funduszu kapitał w wysokości do 1 mln zł, na wcześniej ustalonych warunkach.

Dokapitalizowanie przez NOA FUND jest bezzwrotne, w zamian za objęcie udziałów w spółce powołanej do realizacji projektu. Zgodnie z założeniami NOA FUND, czas trwania inwestycji nie może trwać dłużej, niż 10 lat. Zakładany przez nas optymalny termin wyjścia kapitałowego ze spółki wynosi 5 lat.

Kwota dokapitalizowania może znacznie wzrosnąć dzięki dodatkowym źródłom finansowania. W ramach współpracy z Partnerem w razie konieczności będziemy mogli zaoferować pozyskanie na potrzeby spółki celowej dodatkowego kapitału w postaci dotacji, bądź kredytów.