Know-how

Oprócz kapitału wnosimy do spółki coś jeszcze cenniejszego – know-how, bogate doświadczenie i bezcenne kontakty biznesowe, które zaprocentują sukcesem rynkowym nowo powstałej firmy.

Zarówno w trakcie preinkubacji, jak i na etapie realizacji projektu, Pomysłodawca otrzyma od nas niezbędne wsparcie o szerokim spektrum, m.in. w zakresie:

  • analizy rynku dla nowego produktu / usługi
  • konsultacji technicznych
  • wdrażania sprawdzonych rozwiązań biznesowych
  • doradztwa finansowo - prawnego