O Nas

 

NOA FUND to Fundusz Kapitałowy wspierający innowacyjne rozwiązania z sektora zaawansowanych technologii, biotechnologii, chemii, ochrony środowiska, ekologii, recyklingu odpadów oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Cel

Zadaniem NOA FUND jest inicjowanie nowatorskich przedsięwzięć lub rozwiązań z zakresu czystych technologii poprzez finansowe i doradcze wsparcie ich Pomysłodawców. Oferta NOA FUND obejmuje kapitał do wysokości 1 mln zł na jedno przedsięwzięcie oraz know-how, doradztwo merytoryczne, biznesowe i techniczne.

Obszary zainteresowań

NOA FUND inwestuje w innowacje z zakresu:

 • ochrony środowiska
 • ekologii
 • recyklingu
 • fotowoltaiki
 • inżynierii środowiskowej
 • paliw alternatywnych
 • chemii
 • biotechnologii
 • Odnawialnych Źródeł Energii

To co nas wyróżnia spośród innych ofert inwestycyjnych dla przedsięwzięć z zakresu czystych technologii, to:

 • finansowanie działalności na etapie wczesnego rozwoju – NOA FUND jest funduszem kapitału zalążkowego, co oznacza, że inwestuje w przedsięwzięcia w najwcześniejszych fazach ich działalności (seed i start-up) – od momentu powstania pomysłu, aż do jego skutecznego zaistnienia na rynku.
 • kapitał na przedsięwzięcia o podwyższonym stopniu ryzyka – finansowanie działalności innowacyjnej na wczesnym etapie jest obciążone najwyższym ryzykiem inwestycyjnym, dlatego większość inwestorów unika tego rodzaju przedsięwzięć. NOA FUND podejmuje się realizacji takich projektów, zmniejszając związane z nimi ryzyko poprzez ścisłą współpracę i dialog z Pomysłodawcą oraz profesjonalne zaplecze doradcze.
 • wsparcie know-how i doradcze przy tworzeniu oraz rozwoju przedsiębiorstwa – od początku współpracy NOA FUND obejmuje Pomysłodawcę i jego projekt kompleksową opieką – oprócz kapitału, oferujemy również nasze bogate doświadczenie biznesowe i wiedzę, które zwiększą szanse na rynkowy sukces przedsięwzięcia.

Działalność NOA FUND dotyczy projektu pt. „Kapitał dla innowacji z dziedziny energetyki odnawialnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1. – Inicjowanie działalności innowacyjnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bliższe informacje na temat PO IG 3.1. dostępne są na następujących stronach:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 – www.poig.gov.pl
 • Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl
 • Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
 • Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki – www.mg.gov.pl