Proces inkubacji

Zgłoś dzisiaj swój pomysł – do realizacji Twoich planów biznesowych wiedzie prosta droga:

Proces inkubacji

I Etap – zgłoszenie i analiza pomysłu

Jeśli uważasz, że masz nowatorski i opłacalny pomysł na biznes z zakresu czystych technologii– odważ się i poddaj go ocenie naszych ekspertów. Zgłoś swój projekt za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nie obawiaj się, już od tego momentu jest on chroniony poprzez nadanie statusu poufności – wszyscy przedstawiciele NOA FUND oraz osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do zachowania informacji o nim w tajemnicy. Pomysły zgłaszane przez Projektodawców do NOA FUND są analizowane pod kątem innowacyjności, wykonalności i potencjału rynkowego.

Te, które pomyślnie przejdą ten etap, zostają zakwalifikowane do procesu preinkubacji.

II Etap – preinkubacja

Czyli profesjonalne przygotowanie innowacyjnego rozwiązania do wejścia na rynek. W ramach tego etapu przeprowadzany jest szereg działań mających na celu ocenę możliwości rynkowych, prawno-patentowych i technicznych projektu. Pomysłodawca otrzyma od nas nie tylko szerokie wsparcie doradcze, ale również podstawową infrastrukturę administracyjno-biurową, niezbędną do wprowadzenia idei w życie.

III Etap – inwestycja kapitałowa

Z autorami pomysłów o największych szansach na rynkowy sukces podpiszemy umowę inwestycyjną, na mocy której powstanie spółka celowa z udziałem NOA FUND.

Otrzyma ona dokapitalizowanie w wysokości do 1 mln zł oraz możliwość korzystania za naszym pośrednictwem z innych źródeł finansowania w przyszłości.

IV Etap – realizacja

Powołana spółka celowa rozpocznie funkcjonowanie na rynku i realizację innowacyjnego projektu w oparciu o umowę inwestycyjną, opracowany biznes plan i inne ustalenia z NOA FUND.

Aż do momentu wyjścia kapitałowego i zakończenia współpracy nasi Partnerzy biznesowi mogą liczyć na wsparcie doradcze i wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Nasze inwestycje